Plaatsen

De Roosenbooms, waar ik er een van ben, stammen oorspronkelijk uit Cranenburg, na 1930 geschreven als Kranenburg. Eind 18e eeuw verlaten de laatste nazaten van Petrus Roosenboom Cranenburg, althans de nazaten met de achternaam Roosenboom. Uiteindelijk zijn de twee broers die in Gennep terechtkomen de enigen die de naam Roosenboom voortzetten. Pas eind 19e eeuw vertrekken er Roosenbooms uit Gennep, vooral wegens hun werk bij de NBDS, de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij. 
De plaatsen Cranenburg en Gennep zijn voor het onderzoek naar de stamboom dus van het grootste belang.
Om na te gaan of er toch nog wat verder te weten te komen is over Petrus Roosenboom en zijn herkomst heb ik een uitgebreid onderzoek gedaan in de gegevens van het Mosaikarchiv in Kleef om te zien of er een verband is met de boerderij de Roosenboom Hof bij Calcar (na 1930 geschreven als Kalkar) en of er nog meer Roosenbooms te vinden zijn in het gebied rond Kleef en Kalkar die in verband te brengen zijn met Petrus Roosenboom. Daarom heb ik de plaats Calcar bij de plaatsen opgenomen omdat daar vanaf de tweede helft van de 17e eeuw een grote familie Roosenboom woonde. Deze familie heeft nu nog aardig wat nazaten in het Nederrijnse gebied met name in en rond Goch.

deel van land van Kleef 1663.png

Deel van kaart land van Kleef 1663

 

Concrete5 Appliance - Powered by TurnKey Linux