Calcar

Vlakbij Calcar (nieuwe Duitse spelling Kalkar) vinden we de oude boerderij de Roosenbooms hof. Mogelijk de boerderij waar de familie Roosenboom woonde waar onze stam Roosenboom van af stamt. De doop- trouw- en begraafboeken van de katholieke kerk gaan niet ver genoeg terug om hier zekerheid over te verkrijgen. Het Concilie van Trente stelde deze registers in 1563 verplicht, maar op veel plaatsen is de registratie pas veel later begonnen. In het Kleefse land zo rond 1650-1700.

Eigenlijk vinden we de Roosenbooms niet in Calcar zelf maar in Altcalcar. Altcalcar is ouder dan Calcar.  Daar lag in de Romeinse tijd een legerplaats met cavalerie: Burginatium .

Op deze tekening van Calcar uit 1575 zien we Altcalcar net boven de stad Calcar liggen.

Op de uitsnede van de tekening kun je Altcalcar goed zien, net naast de spits van de toren van de grote Kerk. Het is een kerk met wat huizen. De naam wordt dan geschreven als: Alde Calcker. De grote kerk is de beroemde St-Nicolai-kerk van Calcar.
De kerk van Altcalcar is gewijd aan St-Pancratius.
De weg vanuit Altcalkar naar boven volgend is er eerst een splitsing met een weg naar rechts, die voert langs het kasteel Horst naar Schloss Moyland en verder naar Kleef. De weg rechtdoor voert naar een splitsing. De weg naar links voert naar Goch en de weg naar rechts ook naar Kleef. Deze laatste weg heet nu de Römerstrasse aangezien ze het tracé volgt van de oude heerbaan van de Romeinen van Nijmegen naar Xanten en verder naar Keulen. De Roosenboom Hof ligt vanuit Altcalcar gezien iets rechts van deze weg tegen de bossen die op de heuvels groeien die je ziet op de tekening.

Iets rechts van de weg zie je een paal met een soort cirkel er boven op. Dat is waarschijnlijk een galg. Vanuit Calcar gezien ligt achter de Roosenbooms Hof de Galgenberg zoals blijkt uit oude kaarten van de omgeving. Als we nu aannemen dat die paal een galg moet verbeelden ligt onze Hof daar gezien vanuit Calcar net voor.

Een belangrijke vraag blijft nu hebben er Roosenbooms gewoond. Dat is tot dusver nog niet aangetoond. Maar in de bewonerslijst uit de Franse tijd opgemaakt in het VIIe jaar van de Revolutie, dus in 1799, woont Antoine van Gemmeren met zijn moeder Sophia Rosenboom en zijn kinderen aan de Rue nommée Berkse Landstraesse in Altcalcar. Nu is de Berck'sche Strasse ook nu nog steeds heel lang en je kunt er niet uit af leiden dat ze op de Roosenbooms Hof wonen, maar het is toch een aanwijzing in de goede richting. Ik zoek verder!!

Inmiddels is gebleken dat de boerderij nog niet voorkomt op de beroemde Kleefse kadasterkaart van 1732 (voor meer informatie zie: het Kleefse Kadaster). Pas begin 19e eeuw zien we de boerderij op de kaarten verschijnen. Voor die tijd wordt het perceel waar de boerderij nu op staat Gocher Heide genoemd.

Het is aannemelijk dat de boerderij een van de eerste ontginningen is op de Gocher Heide in de tijd dat het door het beschikbaarheid komen van kunstmest (guano met name) mogelijk wordt op de arme zandgrond van de Gocher Heide landbouw te bedrijven. Dit moet verder uitgezocht worden in het archief van Kalkar.

Ik bezocht het huis deze zomer en ik sprak met de bewoner. Hij wist eigenlijk niets van de historie van de boerderij. Ook niet dat de boerderij de Roosenbooms Hof heet. Wat bleek, is dat het huis onderdeel is van het landgoed Moyland en dat de eigenaar, Baron Adrian von Steengracht, te bereiken via de Gutsverwaltung, er misschien meer van weet. En of ik het hem kom vertellen als ik er meer van te weten ben gekomen.

Concrete5 Appliance - Powered by TurnKey Linux