De oudste foto van een Roosenboom

Een eerste verhaal betreft de oudste foto van een voorouder die ik gevonden heb. Ik kreeg deze foto van een ver familielid, Patrick Nikkessen uit Amsterdam. Misschien zijn er nog oudere foto's, maar dit is in ieder geval de oudste foto die ik ken van de familie.

Willem Clements Johanna Roosenboom

Op deze foto zien we Willem Roosenboom, Johanna Roosenboom en hun zoon Clements Roosenboom (midden).

Over deze foto is heel veel te vertellen.

Willem is de opa van mijn opa. Hij is geboren op 24 september 1835 in Gennep, overleden op 21 januari 1922 in Gennep (op de eerste verjaardag van mijn vader). Hij heette officieel Wilhelmus, met roepnaam Willem.
De huidige provincie Limburg en dus Gennep ook, was toen deel van België, totdat Limburg bij het vredesverdrag van 1839 geruild werd met West-Luxemburg en deel werd van Nederland.
Zijn voornaam kwam in de stam Roosenboom nog niet voor. Ik denk dat de naam toen populair werd vanwege koning Willem I, die toen Nederland regeerde. Hij werd de Kiep genoemd. Waarom dat weten we niet.
Zijn ouders zijn Wolterus Roosenboom (Cranenburg, 1783 - Gennep, 1868) en Theodora Noij (Gennep, 1800 - Gennep, 1882).

Van hem is een interessante biografie te maken en dat zal ook wel ooit gebeuren, maar nu gaat het om deze foto. De vrouw op de foto is Johanna Roosenboom. Willem was in zijn tweede huwelijk getrouwd met zijn nicht, Johanna Roosenboom. Zij is de stadsvroedvrouw van Gennep. Achter hen staat de hoofdpersoon van deze foto: Clements Roosenboom hun zoon. Hij is geboren op 18 mei 1869 in Gennep. Het bevolkingsregister van Gennep (1883-1900) vermeldt dat hij op 21 jan 1893 vertrekt naar Harderwijk-kazerne. Maar hij gaat niet gewoon in dienst, want de in kazerne van Harderwijk is het Koloniale Werfdepot gevestigd. Daar werden de vrijwilligers opgeleid voor dienst in Nederlands Oost-Indië. Dat was een soort vreemdelingenlegioen waar lieden van allerlei slag uit heel Europa op af kwamen. Voornamelijk gajes: het werd het riool van Europa genoemd. Zie Wikipedia voor meer informatie.

Het is zeer wel mogelijk dat Clements is aangeworven door zijn halfbroer Franciscus uit Maastricht (geboren: 18 december 1856 in Gennep, overleden: 17 juni 1936 in Maastricht), die agent was voor de werving van de Koloniale Reserve. Franciscus was na zijn militaire dienst in Maastricht gebleven en had daar een tapperij (café). Hij wierf volgens zijn kleinzoon Henry Roosenboom sr. soldaten aan voor koloniale leger, bezorgde hen hun uitrusting en het handgeld. Het handgeld was 300 gulden, ongeveer een jaarinkomen van een handarbeider. Een groot deel van dat geld werd meestal in Harderwijk in drank en bordeelbezoek omgezet. Bij het vertrek naar Indië werd vaak een foto gemaakt, in Clements geval met zijn vader en moeder. Zij beiden in de beste kleren en Clements in het uniform van de koloniale Reserve.
Hiermee kunnen we de foto ook vrij nauwkeurig dateren: 1893.

Gerard Roosenboom vond nadere informatie over hoe het Clements in Indië verging.

Uit het Nationaal Archief te Den Haag, Stamboek 'Oost-Indisch Boek', Onderofficieren en minderen, 1832-1949.

Extract uit het stamboek van Roosenboom, Clemens Model no. 12, 12839 No. 60436 op het Stamboek bij het Departement van Oorlog.

I Namen der ouders, datum van geboorte, geboorteplaats, laatste woonplaats en signalement.:

Vader Willem, Moeder Johanna Roosenboom
Geboren te Gennep Limburg Den 10 mei 1869
Laatst gewoond te Ambarawa [Semarang]

Merkbare teekenen lijnvormig litteken rond linker schouderblad, Lengte in meters 1.665
Gehuwd den 14 November 1905 met de Inl. vrouw Kaliem

II Wanneer en op welke wijze in dienst getreden, omschrijving van zijn aangegaan accoord en verdere militaire loopbaan.:

4  Mei 1891 bij het 2e Regt. Infn. ingedeeld als PV (plaatsvervanger) voor Johannes Antonius van Seumeren van de lichting van 1891 uit de gemeente Tilburg (Nd Br) onder No.46; 8 September 1892 met groot verlof;
26 Januari 1893 overgenomen als soldaat van het 2 Regt. Infn. met eene op den 21 21 d/v/ aangegane vrijwillige verbintenis voor zes jaren bij
de Kol. troepen in zoowel in als buiten Europa ingaande den 26 Januari 1893 met ƒ300,- Gr ingev. besch. van het D.v O, (Departement van Oorlog) dd. 24 Januari 1893, III Afd., No.44;
11 Maart 1893 geembarkeerd te Amsterdam aan boord van het stoomschip 'Prinses Amalia';
  7 April1893 gedebarkeerd te Padang en geplaatst bij het 4.depot bat.;  4 Augustus 1893 overgegaan bij het 17 bat. Infn.;
14 December 1893 overgegaan als Geniesoldaat 1. klasse (werkman 3. klasse) bij het wapen der Genie;

20 februari 1896 Geniesoldaat 1. klasse (werkman 2. klasse);
  5 Mei 1896 bij regorganisatie werkman 2. klasse;
26 Januari 1899 Gereengageerd voor 6 jaren bij de Kol. troepen zoowel in als buiten Europa, premie ƒ300,-;
7 februari 1899 Werkman 1. klasse; 7 November 1899 Korporaal werkman; 2 April 1904 Sergeant werkman;
Bij Gov besluit van 6 Januari 1903 No.24 wegens volbrachten diensttijd toegelegd een gagement ad ƒ230,- 's jaars. Het certifikaat van goed gedrag toegekend; 26 januari 1905 te Salatiga afgegaan [zie No. 35663];
 9 December 1905 te Willerm I (Fort Willem I) vrijwillig geengageerd voor twee jaren bij de Kol troepen zoowel in als buiten Europa als Sergeant  werkman bij het Wapen der Genie;

III Gedane veldtochten, versierselen, bekomen wonden en uitstekende daden. Wanneer en op welke wijze afgegaan.:

17 Augusrtus 1898 toegekend de bronzen medaille ZGr;   9 Augustus 1904 toegekend de Zilveren medaille;
Sergeant werkman der Genie
Bij Gouv. besluit dd.5 mei 1908, No.34 toegekend een voortdurend Pensioen van ƒ486,- 's jaars wegens V.D. (volbrachte diensttijd)
16 mei 1908 te Malang afgegaan.
Voll. stamb 28205

(Bron: Nationaal Archief te Den Haag, Stamboek 'Oost-Indisch Boek', Onderofficieren en minderen, 1832-1949, Nederlands-Indië, archief 2.10.50, inventarisnummer 384, folio 60436]

In de regeringsalmanak van Nederlandsch-Oost-Indië (1911-107) wordt het overlijden van ene Clemens Roosenboom op 11-3-1911 te Djokjakarta gemeld. Dat dit zijn overlijden is, is wel zeer onwaarschijnlijk. De regeringsalmanak vermeldt namelijk vanaf 1907 tot en met 1921 dat C. Roosenboom, geg. sergt. in Salatiga woont. (geg. sergt. = gegageerd (gepensioneerd) sergeant). Hij is dus waarschijnlijk in of kort na 1921 overleden.

Concrete5 Appliance - Powered by TurnKey Linux