Wanneer kwamen de Roosenbooms in Gennep?

Tot nu toe hadden we maar een vage aanduiding van het jaar waarin Theodorus en Clemens Roosenboom in Gennep kwamen wonen. Theodorus en Petronella Duijts hadden in 1783 een kind gekregen in Cranenburg: Wolterus en in 1786 Franciscus in Gennep. De verhuizing zal daartussen gelegen hebben. Van zijn broer Clemens weten we alleen dat hij in juli 1799 in Gennep trouwde met Hendrina Noij.

In het archief van Mosaik in Kleef vond ik de bewonerslijsten van Gennep uit de Franse tijd. En in de lijst van het jaar 1799 bleken Theodorus en Clemens beiden in Gennep te wonen.

Eerst Theodorus: hij staat vermeld als D. Rosenbaum. D. van Dorus, zijn roepnaam. Leeftijd 42 jaar, wat aardig klopt met zijn geboortejaar 1758. Beroep cordonnier, schoenmaker. Deze roepnaam en beroep was ons al bekend uit andere akten van hem. Hij woont in de Holzstrasse, nu de Houtstraat, in huis nr. 34. Hij is in 1784 in Gennep komen wonen, in 1799 15 jaar geleden. Verder is vermeld op dit adres: sa femme, 31 jaar oud. Elisabeth Petronella Duijts is geboren in 1765. Dat is drie jaar verschil, maar dit is in deze lijsten niet ongebruikelijk. Bovendien is de lijst opgemaakt in jaar VII van de Franse Republiek en dat jaar loopt van 22 september 1798 tot 22 september 1799. Uit de lijst is niet op te maken wanneer ze in het VIIe jaar is opgemaakt, wel dat het in het jaar 1799 moet zijn geweest tussen januari en 22 september. Dat kan zo maar een jaar verschil maken. Ook uit de bewonerslijsten van Calcar, Altcalcar, Xanten blijkt dat de mensen in die tijd vaak hun geboortejaar niet weten of niet weten hoe oud ze precies zijn.

Theodorus Roosenboom

Het echtpaar heeft 3 kinderen onder de 12 jaar in huis. Er zijn echter in dat jaar reeds 6 kinderen geboren. Wolterus (1783) en Franciscus (1786) zijn boven de 12, maar wonen dus kennelijk niet meer thuis, Joannes (1788), Johanna (1791) Elisabeth (1794) en Petronilla (1797) zijn onder de twaalf, maar van zowel Joannes als Elisabeth is geen huwelijk of overlijden bekend, mogelijk is een van de twee in 1799 reeds overleden.

Samengevat is het zeer aannemelijk dat D. Rosenbaum onze Theodorus Roosenboom is en dat het echtpaar Roosenboom-Duijts zich in 1784 in Gennep heeft gevestigd. Wat goed correspondeert met de geboorte van Wolterus in 1783 in Cranenburg en de geboorte van Franciscus in 1786 in Gennep. 

Nu broer Clemens Rosenboom. Hij woont in de Sandstrass, nu de Zandstraat. Hij is 28 jaar oud, van beroep bakker. Hij is geboren op 4 augustus 1769, dus dat klopt aardig. Hij heeft zich twee jaar geleden in 1797 gevestigd in Gennep. Hij woont daar met sa femme en 3 enfants onder de 12 jaar. Sa femme zal Hendrina Noij zijn. 

Clemens Roosenboom
Die drie kinderen moeten wel kinderen zijn uit het eerste huwelijk van zijn vrouw, Hendrina Noij met Godefridus Nerrings. Mij zijn vier kinderen bekend: Henricus (1795-1871), Albertus (1796-1831), Joannes Adrianus (1797 geen overlijden gevonden) en Godefridus Nerrings geboren op 23 mei 1799, zo'n 6 maanden na de dood van zijn vader in november 1798, overleden 1823. Mogelijk is Joannes Adrianus in 1799 al overleden. Clemens en Hendrina zijn op 13 juli 1799 getrouwd in Gennep. Hun eerste kind werd geboren op 17 februari 1801 in Gennep: Maria Roosenboom.

Clemens is dus binnen twee jaar na zijn komst in Gennep getrouwd met een weduwe met drie of vier kinderen. Een direct verband met zijn broer Theodorus is niet gevonden, hoewel het aannemelijk is dat hij voor zijn huwelijk met Hendrina Noij bij zijn broer heeft ingewoond.

Concrete5 Appliance - Powered by TurnKey Linux