Petrus Roosenboom 1670 - 1732

De oudste voorvader die we gevonden hebben is Petrus Roosenboom. Maar veel is er over hem niet gevonden.
De Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Kranenburg bevatten nogal wat leemten, ook de doopboeken van voor 1700. Er is geen doop van Petrus in die boeken te vinden. Bij zijn drie huwelijken treden er getuigen op die noch van hem noch van zijn echtgenoten familie lijken te zijn. Dit geldt ook voor de getuigen bij de dopen van zijn kinderen. Bij zijn eerste huwelijk met Elisabeth van Beeck vermeldt pastoor Andreas Schaep dat het huwelijk gesloten is na de drie proclamaties, zonder verwijzing naar proclamaties in andere parochies, wat er op wijzen kan dat de echtgenoten beiden in Kranenburg woonachtig zijn.
Samenvattend lijkt het er sterk op dat Petrus niet in Kranenburg geboren is en er geen familie heeft en dat hij er niet kort voor zijn huwelijk met Elisabeth van Beeck (1693) is komen wonen. Petrus' eerste zoon heet Clemens, een voornaam die onder afstammelingen tot in de 20ste eeuw voorkomt. Dit is een aanwijzing dat de vader van Petrus Clemens geheten kan hebben. De bewaard gebleven begraafboeken van Kranenburg beginnen pas in 1717. Petrus kan geboren zijn in een van de perioden waarvan geen doopinschrijvingen bewaard gebleven zijn en zijn ouders kunnen in Kranenburg overleden zijn voor 1717. Als er verder geen kinderen gekomen zijn van dit echtpaar, is er geen spoor van hen te vinden.
Petrus' zoon Clemens wordt burger van Kranenburg, wat betekent dat zijn vader in ieder geval nog geen burger was.
In het Kleverland zijn er in deze tijd drie stammen Roosenboom, een afstammend van Lambertus Roosenboom, die uit Wesel afkomstig was en wiens nakomelingen we in Millingen aan de Rijn vinden totdat ze in de mannelijke lijn uitgestorven zijn.
Een tweede stam is de stam van Antonius Roosenboom uit Altkalkar, waarvan we de nakomelingen nog steeds vinden in Goch en omgeving. In beide stammen komen de voornamen Petrus en Clemens eigenlijk niet voor. Mocht er een link bestaan hebben tussen deze drie stammen dan is die niet erg direct geweest in 1693.
We mogen aannemen dat Petrus tussen de 18 en 35 jaar oud moet zijn geweest in 1693 bij zijn eerste huwelijk, vandaar de schatting van zijn geboortejaar als rond 1670. Uit het puttenboek van Cranenburg blijkt dat zijn voornaam in de praktijk Peter of Peeter was. Hij woonde bij de Nijmeegse poort. In het puttenboek werd bijgehouden wie er gebruik maakten van een bepaalde put in de stad, waar hij dan een bijdrage voor moest leveren voor het onderhoud ervan.

Concrete5 Appliance - Powered by TurnKey Linux